0(216) 492 75 75
info@dijitalarsiv.com

YAYSİS – Arşiv Yönetim Sistemi

daysis kurumsal arşiv yönetim otomasyonu

d-DAYSİS
Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi

d-DAYSİS, şirketimiz tarafından web tabanlı olarak geliştirilen ve servis büro süreçlerinizi uçtan uca yönetebileceğiniz otomasyondur.

Daysis dijital arşiv yönetim sistemi otomasyonu

Güncel teknolojilere uygun hazırlanan alt yapısı ile verilerinize hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlamaktadır.

dijital arşiv kolay kullanım

Server mimarisi ile kurum içi ve dışı çalışan web tabanlı d-DAYSİS otomasyonu, sadece kurum içi yetkilendirmeyle de sınırlanabilir opsiyonel bir yapıya sahiptir

dijital arşiv güvenli arşiv

Güvenli yapısıyla verilerinizi koruma altına alır, modüler yapısı sayesinde kurumunuzun tüm arşiv yönetim sistem ihtiyacını karşılar niteliktedir.

dijital arşiv opsiyonel sistem

Opsiyonel yapısı size yardımcı olacak birçok seçeneği içinde barındırır ve istediğiniz özellikleri ekleme ve çıkarma kolaylıkları sunar.

dijital arşiv modüler sistemi

Esnek alt yapısı, donanımlarla uyumu, kolay entagrasyon ve opsiyonel sistemiyle çalışma alanınıza uygun modülleri kendiniz belirleyebilmektesiniz.

Daysis dijital arşiv yönetim sistemi özellikleri

TEKNİK ALTYAPI

• Web Tabanlı Mimari
• Asp .Net Teknolojisi
• Ftp & Cloud Seçenekli
• İnternet & İntranet Uyumlu
• MsSQL & Oracle & MySQL Uyumlu
• SDP ve SP Uyumlu
• Windows, Mac, Linux, Mobil Uyumlu (responsive)
• LDAP ve ActiveDirectory Entegrasyonu
• EBYS, ERP, ESP ile Tam Entegrasyon
• Geniş Web Servis İmkanı
• Donanım ile Uyumlu Çalışma (Tarayıcı, Yazıcı, Ribon vb.)
• Gelişmiş Yedekleme Sistemi

Daysis dijital arşiv yönetim sistemi modülleri

MODÜLLER

• Fiziki Arşiv Modülü,
• Dijital Arşiv Modülü,
• Tarama (scan) Modülü,
• Etiketleme Modülü,
• Entegrasyon ve Depolama Modülü,
• Dijital Paylaşım Modülü,
• Exper Modülü,
• İndeksleme (Tekli, Çoklu, Dosya) Modülü,
• Akıllı İndeks Modülü,
• Kalite kontrol Modülü,
• Yetkilendirme Modülü,
• Görüntüleme Modülü,
• SDP ve SP Uygulama Modülü,
• Arşiv Simülasyon Modülü,
• Devir & İmha Modülü,
• Ödünç Modülü,
• Raporlama Modülü,
• Gelişmiş Yönetim Modülü,
• OCR Modülü

Daysis dijital arşiv yönetim

%100 Web tabanlı uygulama. Mekândan ve zamandan bağımsız, İnternet ve İntranet ağınızdan güvenli erişim.

Sınırsız sayıda birim, seri, dosya, belge vb. işlemler tanımlanabilir ve yapılandırılabilir.

Dijitalleştirme, imaj işleme, adlandırma ve tüm süreçlerin standartlara uygun yönetilebileceği Servis Büro modülünü içinde barındırmaktadır.

Fiziksel Arşivin tanımlanması, kayıtlarının tutulması, aidiyet ve atama bilgilerinin girişi ve zimmet takiplerinin yapılabilmesi.

Kapsamlı yetkilendirme yapabilme özelliği; Rol, kişi, seri, dosya, evrak gibi gelişmiş yetkilendirme sistemi.

Uygulama içerisinde gömülü olarak bulunan OCR motoru ile (Fulltext Search) arama desteği.

LDAP ve Active Directory ile tam entegre çalışabilme özelliği.

Kullanıcı ara yüzünden otomasyonu yönetebilir, sürekli kullanılan modüller özelleştirebilir.

Uygulamanın çalışmasını sağlayan lisans kodu, şifre vs. güvenlik nedeniyle kriptolanabilmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ile tam entegrasyon sağlanabilmektedir.

Doğrudan mail alt yapısı ile arşiv belgeleri, yetki dahilinde kullanıcılar tarafından, e- posta gönderilebilir. SMS altyapısı ile sistem üzerinden bilgilendirme yapılabilir.

SSL ve kod imzalama sertifikalarını içinde barındırmaktadır.

Uygulama üzerinden, her ekran için yardım dosyasına ulaşabilir ve başka bir uygulamaya gerek duymadan kullanabilirsiniz.

Tüm işlemler Gelişmiş Log Yönetimi ile yapılır. Tüm loglar kurumda kullanılan Log Yönetimi Yazılım’ına anlık olarak aktarılabilir özellikte tasarlanmıştır.

Sürüm notları ve takibi sistem üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.

Uygulamanın tasarımı responsive (ara yüz ortama göre değiştirebilme) özelliktedir.

Sistemde kritik işlemler için onay süreci modülü bulunmaktadır. Kritik işlemlerde onay penceresindeki kullanıcı onayından sonra işlemler gerçekleştirilir.

Tarama, İndeksleme, İmaj İşleme, meta data gibi tüm iş süreçlerinin eş zamanlı kontrol işlemleri yapılabilir. Düzeltim ve geri bildirim süreçleri yönetilebilir.

Sistemde kişisel veri sınıflarının belirlenmesi ve güvenli olarak saklanması ve kullanımı için mevzuata uygun belge ölçeğinde yetkilendirme ve kısıtlama yapılabilmektedir.

Sınırsız sayıda uygulamaya birim, seri, dosya türü, belge türü, dosya üst verisi, belge indeks alanı, Dosya lokasyon atama alanı açılabilmektedir. Sistem tüm yapısı ile dinamik yapıda organizasyonunuza uygun yapılandırılabilir.

Ödünç talep ve onayları sistem üzerinden veya e-mail yoluyla yapılabilmekte, kullanıcılar, kendi aralarında da ödünçten ödünç verme işlemini sistem üzerinden yapabilmektedirler.

Uygulama, dinamik olarak etiket tasarlanmasına olanak sağlamakta, dosya, belge ve klasör etiketleri istenilen ölçüde uygulama içinde tasarlanabilmektedir.

Arşiv mekânlarının boş ve doluluk oranlarının takip edilebilmekte, birim ve seri ölçeğinde takibi görsel olarak yapılabilmektedir.

Sistem, toplu import (içe aktarım) ve export (dışarıya aktarım) işlemlerine uygun tasarlanmış ve çoklu işlemler yapılabilmektedir.

Belge türü, belge tarihi, belge konusu gibi sınırsız sayıda belge ve belge grubunu tanımlayabilir ve her bir belge için indeks alanları oluşturabilirsiniz.

A0, A1, A2, A3, A4, A5 vb. boyutlarındaki belgelerin görüntülenmesinde kendine özgü görüntüleme özelliği bulunmaktadır.

Sistem; klasör, dosya, belge ve OCR ile gelişmiş arama bulma özelliğini bünyesinde barındırmaktadır. Tüm alanlardan arama bulma yapılabilmektedir.

Sistem kendine özgü raporlama özelliğini içermektedir. Kişi, konu, olay vb. gibi tüm süreçlerde sayısal değerleri içeren rapor oluşturulabilmektedir.