0(216) 492 75 75
info@dijitalarsiv.com

Fizibilite Hizmetleri

Arşiv fizibilite işlemleri

FİZİBİLİTE HİZMETLERİ

Arşiv Fizibilite Çalışmaları

Kurum ve Şirketler, planlamalarını daha sağlıklı yürütebilmek için fizibilite yapma ihtiyacı duyarlar. Uzman ve deneyimli kadromuzla fizibilite çalışmanızı yapıyoruz.

Arşiv fizibilite hizmetleri
fiziksel arşiv fizibilite hizmetleri

FİZİKİ ARŞİV FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

• Arşivin fiziki yapısı ve yeterlilik durumu,
• Standartlara uygunluk değerlendirmesi,
• Birimlere göre dosya adetleri,
• Dosya türlerine göre sayıların belirlenmesi,
• Dosya ve belge diplomasisinin analizi,
• Düzenleme kriterlerinin ilgili birim ile belirlenmesi,
• Dosya türlerine göre bütüncül çözüm (Eski yıllar ve yeni yıllarda farklı arşivlenmiş malzemenin ortak düzenleme kriteri analizi)
• Yasal saklama sürelerine göre dosya türlerinin belirlenmesi ve mevzuat referanslarına uygun raporlandırılması,
• Tasnif sistemleri ve bütünleyici arşiv düzeninin kurulması için tüm yönleriyle analiz çalışması,
• Kullanım sıklığına ve saklama sürelerine göre arşiv uygulama planı,
• İşletmenin talep edeceği diğer konu başlıkları
Projelerin kaliteli ve sonuç odaklı olması için; süreç başlamadan fizibilite çalışması yapılmalı, işletmenin taleplerinin net olarak belirlenmesi gerekir.

dijital arşiv fizibilite hizmetleri

DİJİTAL ARŞİV FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

• Kullanım sıklığına göre dijitalleştirilecek dosyaların ve belgelerin tespiti,
• Kullanım sıklığı olmayan ve imha edilecek malzemelerin tespit edilmesi,
• İşletmeye en uygun dijitalleştirme projesinin tespiti için birimlerle görüşmeler,
• Birim görüşmelerinde talep edilen isteklerin raporlandırılması ve standartlara uygunluğunun analiz edilmesi,
• Dijital Arşiv Yönetim Otomasyonu ihtiyacının belirlenmesi,
• Dijital ortama aktarılacak belge ve proje adedi.
• Dosya niteleme derecesi ve alanlarının tespiti,
• Belge grup ve türlerine göre tarama standardının belirlenmesi,
• Belge ve belge grup yapılarına uygun indeks alanlarının belirlenmesi,
• Dosyanın yapısına uygun dijital dizi pusulasının belirlenmesi,
• Örnek uygulama ve Kick off (Proje Başlangıç Toplantısı) Toplantısı ile yönetime kapsamlı sunum yapılması,,
• Dijital Arşiv Standartları Teknik Doküman Hazırlığı,
• Dijital Arşiv Standartları Teknik Doküman Hazırlığı,
• Dijitalleştirme sürecinden sonra EBYS ile entegrasyon ihtiyaç analizi,,
• Kullanıcı rolleri ve arşiv yetkilendirme süreçlerinin analizi ve raporlandırılması,
• Fizibilite çalışmasında çıkan rapora uygun olarak “Teknik Doküman” hazırlıyoruz ve işletmelere sunuyoruz.

fizibilite hizmetleri