0(216) 492 75 75
info@dijitalarsiv.com

Dijitalleştirme – Servis Büro

arşiv dijitalleştirme ve tarama hizmetleri

DİJİTALLEŞTİRME – SERVİS BÜRO
Arşiv Dijitalleştirme ve Tarama Hizmetleri

Fiziksel ortamda üretilmiş ve kurum arşivinde saklanan tüm belgelerin (ebatlardaki belge, proje, ciltli kitap, defter, fotoğraf vb.) son teknoloji ürünleri kullanılarak dijital ortama aktarılması, dijital arşiv programları içerisinde yönetilmesi ve sayısal ortamda saklanması işlemlerini içeren Servis Büro Hizmetini gerçekleştiriyoruz.

Daysis arşiv dijitalleştirme yönetim
dijital arşiv

Dijital arşiv kullanmak kurumunuza ve çalışanlarınıza avantajlar sağlayacaktır. Arşivlerinize elektronik ortamda eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşarak zaman ve enerji tasarrufunda bulunmanıza olanak sunar. Dijital arşiv sayesinde arşiv verileriniz elinizin altında ve güvenli bir şekilde kullanarak ve çalışmalarınıza yüksek oranda verimlilik sağlayacaksınız.

arşiv dijitalleştirme ve tarama

Dijital arşivin fiziksel veri ve belgelerinizin saklanmasında payı büyüktür. Dijitalleştirme sırasında bütün fiziksel belgeler ayıklanmış ve elden geçirilmiş olur. Bu sayede fiziksel arşivin standartlara uygun bir düzene sokulması ve oluşabilecek kargaşanın giderilmesi konusunda da avantaj sağlar. Orijinal belgenin yıpranmasını en aza indirerek muhafaza etmenizi kolaylaştırır.

dijital arşiv düzenleme tarama

Fiziksel arşivinizde mekân tasarrufu yapmanız için dijital arşiv önemlidir. Dijitalleştirme ile belgeleriniz taranır, indexlenir, OCR’dan geçirilir, mükerrer belge ayıklamaları yapılır, özgün barkod üretilir ve elektronik ortamda uygun uzantılarda saklanır.

arşiv elektronik belge yönetim sistemi

Uçtan uca çözümler üretiyoruz. Mevcut arşivlerinizi dijitalleştiriyoruz (Tarama) d-DAYSİS Kurumsal Arşiv Otomasyonuna aktarıyoruz. Güncel yazışmalarınızı d-CoreEBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile yönetmenizi sağlıyoruz. EBYS’de üretilen dijital belgelerinizi de d-DAYSİS’te güvenle arşivleyebilirsiniz.

arşiv entegrasyonu

d-DAYSİS Dijital Arşiv Yönetim Sistemi‘nin modüler alt yapısı sayesinde bünyenizde mevcut olan tüm otomasyonlarla web servis entegrasyonu ile bütünleşik yapınızı kuruyoruz.

Belgeleri dijitalleşme ve tarama
dijital arşivin avantajları

DİJİTAL ARŞİVİN AVANTAJLARI
• Arşivlik malzemenin alternatif koruması,
• Arşiv belgelerinin eş zamanlı çoklu kullanımı,
• Belgelere kaliteli, hızlı ve kesintisiz erişim,
• Orijinal belgelerin muhafazası ve yıpranmanın engellenmesi,
• Belge mahremiyetinin korunması,
• SDP ve SP Uyumlu
• Kâğıt israfının önlenmesi.

dijital arşiv süreçleri

DİJİTAL ARŞİV SÜRECİ
• Arşiv envanterinin oluşturulması,
• Mükerrer dosyaların tespit edilmesi,
• Birbirinin devamı olan dosyaların ilintilerinin kurulması,
• Provenansa uygun dijitalleştirme (tarama),
• Belgelerin OCR dan geçirilmesi.
• Mükerrer kayıtların birleştirilmesi.
• Dosyaların türlerine göre Meta datalarının Sisteme Girilmesi.
• Her dosya için benzersiz barkot üretilmesi.
• Yasal saklama süresi dolan dosyaların tespiti ve ayıklanması,
• Dijital Dizi Pusulası oluşturulması,
• Oda, Raf ve Dosyaların etiketlenmesi

evrak ve belge dijitalleştirme