0(216) 492 75 75
info@dijitalarsiv.com

Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Arşiv Eğitim & Danışmanlık Faaliyetleri

İşlerimizde edindiğimiz uygulama deneyimlerimizi ve uzman kadromuzun entelektüel birikimlerini çözüm ortaklarımızla eğitim ve danışmanlık hizmetleri yöntemi ile paylaşıyoruz.

Eğitim ve danışmanlık hizmeti
Arşiv Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Günden güne üstüne yenilerini koyarak ilerlediğimiz tecrübe ile güncel bilgi birikimlerimizi çözüm ortaklarımıza paylaşıyoruz.
Eğitim ve Danışmanlık kapsamında sunduğumuz bilgi ve deneyim desteğini, iş gücünüzle pekiştirerek üst düzey bir arşivcilik hizmeti sağlıyoruz.

Arşiv danışmanlık hizmetleri

Düzenli Arşiv Projeleri için, Eğitim ve Danışmanlık hizmetimizle depoladığınız evrak ve belgelerin tasnif edilmesi, düzenlenmesi, envanterinin çıkarılması, saklama planına uygun saklanması, adreslenmesi, atama ve aidiyet bilgilerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, mekan tasarrufu hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapılması ile arşivinizde standartlara uygun ve nizami bir yapı kurmanıza yardımcı oluyoruz.

Arşiv Eğitim Hizmeti

Dijital Arşiv Projeleri için; Eğitim ve Danışmanlık hizmetimizle, evrak ve belgelerin taranması, indekslenmesi, elektronik ortamda saklanması, sistem altyapısının kurulması, sistemin nasıl yönetileceğinin belirlenmesi, hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz.

arşiv eğitimi

Uçtan uca çözümler üretiyoruz. Mevcut arşivlerinizi dijitalleştiriyoruz (Tarama) d-DAYSİS Kurumsal Arşiv Otomasyonuna aktarıyoruz. Güncel yazışmalar özellikle uhdesinde personeli bulunan, kendi imkanları ile arşiv projelerini yürütmek isteyen kurum ve şirketlerin tercih ettiği yöntemdir.

Arşiv Eğitim ve danışmanlık hizmeti
Fiziksel arşiv eğitim ve danışmanlık hizmetleri

FİZİKSEL ARŞİV EĞİTİMLERİ

• Arşiv ve arşivleme hizmetleri,
• Dosya / arşiv materyali tasnif ve sunum hizmetleri,
• Ayıklama ve tasfiye yönetimi (kamu için ayrı yönetmeliklere uygun),
• Arşiv Otomasyon Yönetimleri,
• Arşivlik materyalin tarihselliği ve tarihi arşivler,
• Dosya planları ve doküman yönetim standartları,
• SDP ve Saklama Planı(SP) yönetimi (fiziki ve dijital tasfiyeler),
• Evrak dosyalama ve Resmi Yazışma Kuralları,
• Standart Dosya Planı(SDP) Arşiv ve EBYS süreçleri ilişkileri,

Dijital arşiv eğitim ve danışmanlık hizmeti

DİJİTAL ARŞİV EĞİTİMLERİ

• Dijital Arşivler mevzuat ve standartları,
• Provenansa uygun tarama standartları,
• E-evrak ve e-doküman e-işlemler,
• Multimedya belgeler ve yönetimi,
• Dijitalleştirme ve alt süreçleri,
• E-arşiv yönetim programları,
• E-arşiv ve kurumsal otomasyonlarla entegrasyon süreçleri,
• E-devlet (e-işlemler) e-imza arşivleme ilişkileri,
• E-dünya ve kişisel verilerin arşivlerle ilişkileri.

Uygulamalı arşiv eğitimi

UYGULAMALI EĞİTİM HİZMETİ

Teorik eğitimlerin yetersiz kaldığı süreçlerde, kurum ve işletmelere uygulamalı Eğitimler vermekteyiz.
Arşiv Düzenleme ve Dijitalleştirme süreçlerinin uygulamalı eğitimleri kapsamında;
1.Gün İşlemleri,
• Her birimden 1’er adet dosya türünün tüm işlemlerini eğitim kapsamında ele alıyoruz,
• Barkot üretme ve barkotlama,
• Envanter Formu oluşturma ve envanter çıkarma,
• Dosya yapısının analiz edilip, tarama yöntemini belirleme ve usulüne uygun tarama,
• Belge grup yapılarını oluşturma,
• Belge İndeks alanlarını belirleme,
• İndeksleme işlemi,
• Kalite kontrol ve kontrol süreci,
• Arama-Bulma-Görüntüleme,
• Günlük üretilen malzemelerin siteme entegrasyonu,
• Devir İşlemleri(Birimden, Merkez Arşive) transfer,
• Ayıklama İşlemleri,
• İmha süreçleri, prosedürleri ve işlemleri uygulamalı eğitimlerini sunuyoruz.
2.Gün İşlemleri,
• Kurum ve şirket personellerinin aldıkları eğitimler kapsamında yaptıkları işlemlerin kontrolü ve sorularına yanıtlar verilmesi,
• Öğleden sonra, yapılan işlemlerin kalite kontrollerinin yapılması ve hataların tespit edilmesi,
• Hatalı işlemlerin düzeltimi için eğitim planı yapılması
3.Gün İşlemleri,
• Hatalı işlem düzeltimlerinin giderilmesi için uygulamalı eğitim verilmesi,
• Günün kalan kısmında yapılan işlemlerin kontrolü ve varsa hatalı işlemlerin giderilmesi,

danışmanlık hizmeti

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından yapılan iş ve işlemlerin kontrolü ve ihtiyaç halinde danışılacak bir kütüphane hizmetidir.

HAFTALIK DENETİM VE EĞİTİM
• Proje 1 hafta sonra tekrar denetlenecek ve varsa hatalı işlemler rapor edilip, eğitimle giderilecek.
• Hafta boyunca personelin bilgi talebi uzaktan sağlanacak.
AYLIK DENETİM VE EĞİTİM
• Aylık olarak yapılan işlemlerin kontrolü, varsa hata düzeltiminin belirlenmesi ve eğitimin tekrarlanması,
• Aylık yapılan işlerin kalite kontrolünün yapılması ve raporun işverene sunulması,