0(216) 492 75 75
info@dijitalarsiv.com

Fiziksel Arşiv Düzenleme Hizmetleri

fiziksel arşiv yönetim hizmeti

FİZİKSEL ARŞİV HİZMETLERİ

Fiziksel Arşiv; kurum ya da şirketlerin faaliyetleri sonucunda ürettiği, idari, hukuki, mali ve kurumsal değeri olan tekrar kullanılmak üzere saklanan her türlü görsel, işitsel, yazılı, basılı belge ve bilgilerin muhafaza edildiği yerlerdir.

fiziksel arşiv hizmeti
fiziksel arşiv yönetimi

Fiziksel arşivin düzenli tutulmasının en önemli sebebi bilgi ve belge kaybını önlemektir. Ayrıca bilgi ve belge alışverişinin kesintisiz sürdürülebilmesi, gereksiz ve düzensiz evrak yığınlarından kurtularak mekandan tasarruf sağlama gibi birçok avantajı olacaktır. Fiziksel arşiv konusundaki tecrübelerimiz ve referanslarımızla sizin için en iyi arşiv düzenini kuruyoruz.

fiziksel arşiv dosyalama düzenleme

Dosyalarınızı niteliğine, tarihine ve bütünlüğüne göre arşivliyoruz. Tasnif işlemi sırasında yasal saklama süresi dolmuş dosyalarınızın imha süreçlerini koordine ederek yer tasarrufu sağlıyoruz. Düzenli bir arşiv sayesinde ihtiyaç duyduğunuz dosya ve evraklara kolay ulaşabileceksiniz.

fiziksel arşiv hizmetleri
fiziksel arşiv depolama

DÜZENLİ FİZİKSEL ARŞİVİN AVANTAJLARI

• Arşivlik malzemenin alternatif koruması,
• Standartlara uygun arşive sahip olma,
• İhtiyaç duyulan belge ve bilgiye en kısa sürede ulaşma,
• Belge ve bilgi alışverişinin hızlı ve kesintisiz sürdürülmesini sağlama,
• Belge ve bilgileri mümkün olan en az maliyetle sunma,
• SDP ve SP Uyumlu bir arşive sahip olma,
• Arşiv mekanını gereksiz ve düzensiz evrak yığınlarından kurtarma,
• Ayıklama işlemlerini yapma ve imha edilecek malzeme listelerini güncelleme,
• Arşiv malzemesini uygun şartlarda saklama,
• Birimlerden kurum arşivine devredilecek malzemelerin koordinasyon halinde yapılmasını sağlama,
• Devlet Arşivlerine gönderilecek (Kamu Kurumları için) malzemelerin tespiti ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlama.

fiziksel arşiv yönetim ve düzenleme

FİZİKSEL ARŞİV DÜZENLEME SÜREÇLERİ

• Arşiv envanterinin oluşturulması,
• Tasnif işlemleri,
• Barkotlama ve Envanter işlemleri,
• Yasal saklama süresi dolan dosyaların ayıklanması ve listelenmesi,
• Dosyaların nitelenmesi ve veri girişlerinin yapılması,
• Mükerrer kayıtların birleştirilmes,
• Dosya değişimlerinin yapılması,
• Dosyaların kutulanması, dosya ve kutuların etiketlenmesi,
• Arşiv Yerleşim Planına uygun raflara yerleştirme,
• Arşiv raporlarının hazırlanması,
• (Arşiv Yönetim Sistemi) Otomasyonun kurulması ve otomasyon ile arşivin yönetilmesi,
• Eğitim ve Süreç Danışmanlığı.