0(216) 492 75 75
info@dijitalarsiv.com

ÖZEL ÇÖZÜMLER

"Bilgi ve Belgeye Ulasmanın Kısayolu"

ÖZEL ÇÖZÜMLER

Kurum ve şirketlerinizin en önemli entellektüel birikimleri arşivleridir. Arşivlerdeki belgeyi bilgiye dönüştürme, bütünlüklü halde sunma, yasa ve standartlara uygun çözümler üretme belge ve bilgi yönetiminin temel kavramları haline gelmiştir. Dijital arşiv yazılım hizmetleri olarak arşiv ve yazılım hizmetlerimizle size özel çözümler sunuyoruz.

Özel şirketlere yönelik, belge ve bilgi konaklama planlamaları, mevcut durum analizleri, şirket dosya planları, şirket haberleşme kod planları, şirket fark analiz raporları, şirket arşiv usul ve esasları vb. hizmetleri ayağınıza getiriyoruz.

Fiziksel arşivlerde, arşiv binası, depo alanı ve mekan değerlendirmeleri, raf, kutu, klasör, dosya gibi sarf malzemeleri desteği, arşiv yerleşim planlarının revize ve optimize edilmesi, tasnif sistemi ve bileşenlerinin kurum yapısına ve gelişen şartlara uygun hale getirilmesi, arşiv yazılım ve donanımlarının kurulum ve çalışması gibi birçok konuda bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizle size özel çözümler sunuyoruz.

Dijital arşivlerde ihtiyaçların planlanması, idari, hukuki ve standartlara uygun yapının tesis edilmesi, fiziki ve dijital nesnelerin ilişiklerinin tanımlanması ve yönetilebilir hale getirilmesi, dosyaların yapısal özelliklerinin sisteme yansıtılması, birim arşivine devir, kurum arşivine devir işlemlerinin dijital nesnelerle birlikte yönetilmesi gibi konularda size özel çözümler sunarak yönlendirmeler yapıyoruz.