0(216) 492 75 75
info@dijitalarsiv.com

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Dijital Arşiv Bilgi Teknolojileri

"Her Belgenin
Önemi Vardır"

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphane ve Kütüphanecilik hizmetleri denildiğinde  geleneksel yöntemler ile modern yöntemler günümüzde iç içe geçmiştir. Geleneksel yöntemler yada klasik yöntemler Kütüphanedeki bilgi materyallerinin, bir binada fiziken bulunması. Modern yöntemler yada dijital hizmetler denildiğinde de bilgi materyallerinin mekan ve zaman bağımsız sunumu akla gelmektedir. Ancak her ikisininde sunumunda disiplin olarak bilgi-belge yönetimi uzmanlığı ve deneyim bulunmaktadır.

Kütüphane kurulum hizmeti, kütüphane bina ve mekan temini işlemleri, bu işlemler her ne kadar idari işlemler olsa bile işin uzmanlarından danışma hizmeti almakta fayda vardır. Kütüphane tefrişi hizmetleri, bu husus ta idari işlem olsa da günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte kütüphanelerin şekil, cins ve özelliklerine göre değişmektedir. Kütüphane binası ile sıkı bir iç içe geçmişlik yönü ön plana çıkmaktadır. Aynı şekilde içindeki koleksiyon ve kolleksiyonları sunumunda etkinlik için çok önemlidir.

Kütüphane işletme hizmeti, kütüphanecilik dili ile teknik hizmetlerdir. Ve teknik hizmetlerin başında da kataloglama gelmektedir. Teknik hizmetler hem kütüphane kurulum hizmetleri hem de sunum hizmetlerin tam da ortasında kütüphanecilik hizmetinin temelidir. Uzmanlık gerektiren, standartları olan bir husustur. Kütüphanenin temel niteliğine bağlı olarak seçilecek kataloglama hizmeti koleksiyon geliştirme ve sunumunun etkinliği ile birlikte süreklilik arz eder. Ayrıca kolleksiyonların yönetimi kütüphane işleme hizmetlerinin önemli bir kalemidir. Kütüphanecilikte geleceğe dönük kataloglama, otomasyon ve otomasyon geliştirmemesi, sarf malzemeleri, kütüphanenin günlük iş ve işlemleri de bu kategoride ele alınması gerekli ve önemli konulardandır.

Kütüphane sunum hizmeti, kütüphane kurulumu ve işleme hizmetlerine doğrudan bağlıdır. Kullanıcılar ister geleneksel yöntemler isterse modern yöntemlerle olsun kütüphane hizmeti almak istediklerinde kütüphanenin hizmet sunumu ile karşılaşırlar. Kütüphane sunumu kütüphanelerin dışa bakan ve görünen yüzüdür.

KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİMİZ

  • Kütüphanelerin kolleksiyonlarına göre ulusal ve uluslararası kurallara göre kataloglama hizmeti.

  • Standart dışı obje dijitalleştirme (A3+).

  • Nadir Eser dijitalleştirme hizmeti.

  • Gelişmiş tarama (scann) yazılımı + optik karekter okuma (OCR).

  • Sarf malzeme temini. Koli, Etiket, şeffaf bant, RFID, manyetik bant.

  • Kendinden kontrol sistemleri. Kiosklar, self-chec, mobil ve sabit barkod okuyucular, manyetik bant okuyucuları, güvenlik ekipmanları.