0(216) 492 75 75
info@dijitalarsiv.com

ARŞİV DÜZENLEME

Dijital Arşiv Bilgi Teknolojileri

"Her Belgenin
Önemi Vardır"

FİZİKSEL ARŞİV HİZMETLERİ

Fiziksel Arşiv; kurum ya da şirketlerin faaliyetleri sonucunda ürettiği, idari, hukuki, mali ve kurumsal değeri olan tekrar kullanılmak üzere saklanan her türlü görsel, işitsel, yazılı, basılı belge ve bilgilerin muhafaza edildiği yerlerdir.

Fiziksel arşiv ihtiyacınız doğrultusunda fiziksel arşivinizi standartlara uygun düzenliyoruz ve belgelerinizi kolay ulaşılabilir hale getiriyoruz. 

Fiziksel arşivin düzenli tutulmasının en önemli sebebi bilgi ve belge kaybını önlemektir. Ayrıca bilgi ve belge alışverişinin kesintisiz sürdürülebilmesi, gereksiz ve düzensiz evrak yığınlarından kurtularak mekandan tasarruf sağlama gibi birçok avantajı olacaktır. Fiziksel arşiv konusundaki tecrübelerimiz ve referanslarımızla sizin için en iyi arşiv düzenini kuruyoruz.

Dosyalarınızı niteliğine, tarihine ve bütünlüğüne göre arşivliyoruz. Tasnif işlemi sırasında yasal saklama süresi dolmuş dosyalarınızın imha süreçlerini koordinize ederek yer tasarrufu sağlıyoruz. Düzenli bir arşiv sayesinde ihtiyaç duyduğunuz dosya ve evraklara kolay ulaşabileceksiniz.

AVANTAJLARI

 • Standartlara uygun arşive sahip olma.
 • İhtiyaç duyulan belge ve bilgiye en kısa sürede ulaşma.
 • Belge ve bilgi alışverişinin hızlı ve kesintisiz sürdürülmesini sağlama.
 • Belge ve bilgileri mümkün olan en az maliyetle sunma.
 • Belge ve bilgi kaybını önleme.
 • Arşiv mekanını gereksiz ve düzensiz evrak yığınlarından kurtarma.
 • Ayıklama işlemlerini yapma ve imha edilecek malzeme listelerini güncelleme.
 • Arşiv malzemesini uygun şartlarda saklama.
 • Birimlerden kurum arşivine devredilecek malzemelerin koordinasyon halinde yapılmasını sağlama.
 • Devlet Arşivlerine gönderilecek (Kamu Kurumları için) malzemelerin tespiti ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlama.

SÜREÇLER

 • Tasnif işlemleri.
 • Yasal saklama süresi dolan dosyaların ayıklanması ve listelenmesi.
 • Dosyaların nitelenmesi ve veri girişlerinin yapılması.
 • Dosya değişimlerinin yapılması.
 • Dosyaların kutulanması, dosya ve kutuların etiketlenmesi.
 • Arşiv Yerleşim Planına uygun raflara yerleştirme.
 • Mükerrer dosyaların birleştirilmesi.
 • Arşiv raporlarının hazırlanması.
 • (Arşiv Yönetim Sistemi) Otomasyonun kurulması ve otomasyon ile arşivin yönetilmesi.
 • Eğitim ve Süreç Danışmanlığı.

Sunum Dosyamız İçin Tıklayınız…