0(216) 492 75 75
info@dijitalarsiv.com

d-COREBYS

"Bilgi ve Belgeye Ulasmanın Kısayolu"

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (d-COREBYS)

Günümüz şartlarında, gelişen ulaşım ve iletişim araçlarından birisi olan elektronik belge yönetimi sistemleri Kurum ve Kuruluşların, iş ve işlemlerini yürütürken elektronik her türlü yazışmalarını, e-imza, standartlara uygun belge ve dosya yapısını içeren, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet teşkilatında tanımlı sistemle entegre çalışabilen, elektronik imkanları kullanabilen, alım ve gönderimlerini güvenli elektronik posta ile işleme koyabilme imkanıdır.

Sistem kullanıcıları evrak ve dosyalara, yetki ve güvenlik dahilinde her an erişebilirler. Sistem üzerinden vekalet bırakabilir, alabilir, iş akışlarını vekalet panelindeki duruma göre iş akışına dahil edebilirsiniz. Gelen ve giden evrakınızı elektronik alıp-gönderebilirsiniz (KEP entegreli). Sisteme ve Standarda dahil tüm formatları sistemde görüntülebilir, edit edebilir, dosyalayabilir, arşivleyebilirsiniz. Iş ve işlemlerinizin hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz. Sisteme iş ajandası, durum alarmı, bilgi işaretleri gibi durumları oluşturabilirsiniz. Kurumsal kimlik, bireysel arayüzler oluştarabilirsiniz.

Belgelerinizi elektronik ortamda oluşturabilirsiniz. Kuruma gelen, kurumdan giden her türlü belgenizi sisteme dahil edebilirsiniz. Sisteme fiziki ortamdan dahil ettiğiniz belgelerinize daha rahat erişebilirsiniz. Vekalet mekanizması ile kurumunuz içerisinde işlerin aksamadan yürütebilirsiniz. İş akış süreçlerinizde evrakınızı paraf imza, mobil imza sistematize edebilirsiniz. Kamu kurumlarında resmi yazışma kurallarını tüm kurumda otomatik uygulayabilirsiniz. Rutin ürettiğiniz evrakı form ve şablon tasarımı ile daha hızlı iş sistemine dahil edebilirsiniz.

Dosyalarınızı plana göre tasnif edebilirsiniz. (SDP dahilinde oluşturabilirsiniz). Sistemde tanımladığınız dosyaların yaşam döngüsünü (Saklama Planı “SP”) SDP ile entegre bir şekilde yönetbilirsiniz. Dinamik Organizasyon yapısı ile kurumunuzun sürekliliğini sağlayabilirsiniz. Kullanıcılar hangi yetkiye sahip ise EBYS de de aynı yetkiyi detaylıca tanımlayabirsiniz.

EBYS’NİN AVANTAJLARI

  • Belgelerinizi elektronik ortamda oluşturabilirsiniz,

  • Kuruma gelen, kurumdan giden her türlü belgenizi sisteme dahil edebilirsiniz,

  • Sisteme fiziki ortamdan dahil ettiğiniz belgelerinize daha rahat erişebilirsiniz,

  • Kurumunuz içerisinde işlerin aksamadan yürütebilirsiniz (vekalet mekanizmasını çalıştırabilirsiniz)

  • İş akış süreçlerinizde evrakınızı paraf imza, mobil imza sistematize edebilirsiniz,

  • Kamu kurumlarında resmi yazışma kurallarını tüm kurumda otomatik uygulayabilirsiniz,

  • Rutin ürettiğiniz evrakı form ve şablon tasarımı ile daha hızlı iş sistemine dahil edebilirsiniz,

  • Elektronik dosyalarınızı Standartlara göre oluşturabilir, dosyalabilir, saklayabilir, arşivleyebilirsiniz.

Arşiv programlarımızı daha yakından tanımak için demo talebinde bulunun.